หุ้มเบาะหาดใหญ่ (1)

รวบรวมผลงานบางส่วน เกี่ยวกับงานหุ้มเบาะหาดใหญ่ ให้ชมกันครับ เบาะคุกเข่าไหว้พระ (ศาลเจ้า) เบาะยิม เบาะรองนั่ง เบาะพิงหลัง เบาะต่างๆของเก้าอี้